Közérdekű adatok

FŐOLDAL / ÖNKORMÁNYZAT / KÖZÉRDEKŰ ADATOK

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. törvény) meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt (a továbbiakban: kérelem) nyújthat be. 

Részletekért kattintson!

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 1. Hivatalos név (teljes név): Szelevény Községi Önkormányzat
 2. Székhely: 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 4.
 4. Telefonszám: +36 56/329-001
 5. Faxszám: Nincs
 6. Központi elektronikus levélcím: szeleveny@szeleveny.hu
 7. A honlap URL-je: www.szeleveny.hu
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): +36 56/329-001
  5476 Szelevény, Kossuth út 4.
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Kerekesné dr. Holló Helga polgármester; Dr. Mészáros Márta jegyző
 10. Az ügyfélfogadás rendje:
 • Hétfő: 07.30-16.00
 • Kedd: 07.30-16.00
 • Szerda: 07.30-16.00
 • Csütörtök: 07.30-16.00
 • Péntek: nincs ügyfélfogadás

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével):

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Vezető: Kerekesné dr. Holló Helga polgármester
Tel.: +36 56/329-001
Cím: 5476 Szelevény, Kossuth út 4.
E-mail: polgarmester@szeleveny.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szelevényi Kirendeltsége
Vezető: Dr. Hangya István jegyző
Tel.: +36 56/329-001
Cím: 5476 Szelevény, Kossuth út 4.
E-mail: tsas.jegyzo@gmail.com

Hétszínvirág Óvoda
Vezető: Fehér Éva Irén igazgató
Tel: +36 56/ 329 025
Cím: 5476 Szelevény, Kossuth út 8.
E-mail: info@szelevenyiovoda.hu,
szelevenyovoda2012@freemail.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): Nincs ilyen.
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: Nincs ilyen.
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: Nincs ilyen.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi: Nincs ilyen.
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: Nincs ilyen
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: Nincs ilyen.
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Nincs ilyen.

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: Nincs ilyen.
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: Nincs ilyen.
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: Nincs ilyen.

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: SZELEVÉNY (2013 és 2019 között működött)
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím): Szelevény Községi Önkormányzat (felelős kiadó:
  Pánczél Ferenc (polgármester)
  5476 Szelevény, Kossuth út 4.
  Tel.: +36 56/329-001
  E-mail: 
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Kővári Anna (2013 és 2019 között)

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
  szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

 

Telefax: +36 56 795 789
E-mail: titkarsag@jasz.gov.hu
Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/jasz- nagykun-szolnok

 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Telefonszám: +36 56 795 764
Telefax: +36 56 795 789

Ügyfélfogadás:
hétfő: 7:30-17:00
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: 13:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

1.7. Költségvetési szervek

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye:

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal (Szelevényi Kirendeltsége)
Székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.
Kirendeltség címe: 5476 Szelevény, Kossuth út 4.
Költségvetési szervet alapító határozat száma: 8/2013 (II.28.)
Alapító okirat – Megnyitás

Hétszínvirág Óvoda
Székhelye: 5476 Szelevény, Kossuth út 8.
Költségvetési szervet alapító Határozat száma: 54/2012 (XII.13.)

Alapító okirat – Megnyitás

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal (Szelvényi Kirendeltsége)
Vezetője: Dr. Mészáros Márta jegyző
www.szeleveny.hu

Hétszínvirág Óvoda
Vezetője: Fehér Éva Irén igazgató
www.szelevenyiovoda.hu

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 •  

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 •  

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 •  

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 •  

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 •  

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 •  

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 •  

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 •  

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 •  

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 •  

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 •  

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 •  

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 •  

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 •  

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 •  

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 •  

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 •  

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 •  

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 •  

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 •  

II. Közzétételi egység: Támogatások

 •  

III. Közzétételi egység: Szerződések

 •  

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 •  

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 •  

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 •  

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 •  

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Szabályzat

Szabályzat 1. számú melléklete

Szabályzat 2. számú melléklete

Megszakítás