Képviselő-testület

FŐOLDAL / ÖNKORMÁNYZAT / KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Polgármester:

Kerekesné dr. Holló Helga

Jegyző:

Dr. Mészáros Márta

Képviselők:

 • Székely Károly – alpolgármester
 • Balla Józsefné
 • Horváth Tiborné
 • Juhász László
 • Kecskés Józsefné
 • Kuti Gáborné

Pénzügyi Bizottság tagjai:

 • Elnök: Juhász László
 • Balla Józsefné
 • Kecskés Józsefné
 • Kuti Gáborné

Szociális Bizottság tagjai:

 • Elnök: Juhász László
 • Balla Józsefné
 • Kecskés Józsefné
 • Kuti Gáborné
 • Váradi Józsefné – kültag

Az önkormányzat feladatait, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei:

 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról        
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

Megszakítás