Körülhatárolt terület kijelölése, zárlati és kötelező növényvédelmi intézkedések elrendelése

Megszakítás