Hirdetmény: Településrendezési Terv készítése - 2021

Tájékoztatom Szelevény község tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Szelevény község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján elfogadta a településfejlesztési koncepcióját és megkezdte Településrendezési Tervének kidolgozását.

Érintett helyszín:

  • település teljes területe

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) korm. rendelet alapján, értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.

A partnerségi dokumentáció elkészült, mely a község honlapján (www.szeleveny.hu), az alábbi linken érhető el:

Dokumentum megtekintése

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz  2021. augusztus 12 –től  2021. augusztus 27-ig kizárólag elektronikus úton a szeleveny@szeleveny.hu  e-mail címen várjuk.

Szelevény, 2021. augusztus 12.

Tisztelettel:

………….…………………
Kerekesné Dr. Holló Helga
polgármester

Tanulmányi ösztöndíj

Az EFOP – 1.5.3.16 – 2017 – 0084 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban című pályázat keretében pénzeszközök átcsoportosításának jóváhagyása után lehetőség nyílik középiskolások és felsőfokú oktatási intézmény hallgatói részére ösztöndíj pályázat benyújtására. Ennek megvalósulása esetén a diákok ösztöndíjban részesülhetnek. A kapcsolódó pályázati kiírás megtalálható községünk honlapján illetve Szelevény Község Facebook oldalán.

Felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak tanulmányi ösztöndíja
Középiskolások tanulmányi ösztöndíja

Pályázati kiírások

Oldalak