Településrendezési Terv véleményezése - 2021

Tájékoztatom Szelevény község tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Szelevény község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján új, teljes közigazgatási területre vonatkozó településrendezési eszközuöüket készíttetet.

A településrendezési eszközök véleményezési dokumenációja elkészült, mely Szelevény község honlapján a https://szeleveny.hu/sites/default/files/20210915/dokumentacio.zip linkről letölthető.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) korm. rendelet alapján, értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.

A véleményezési dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a közétételt követő 30 napban, azaz 2021. szeptember 15 –től 2021. október 15-ig kizárólag elektronikus úton a szeleveny@szeleveny.hu e-mail címen várjuk.

Szelevény, 2021. szeptember 15.

Tisztelettel:
Kerekesné Dr. Holló Helga
polgármester