Projektek


TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00039 Belterületi út kiépítése Szelevényen
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY


Belterületi út kiépítése Szelevényen

 

A kedvezményezett neve: Szelevény Községi Önkormányzat
 

A fejlesztés tárgya: Belterületi út kiépítése Szelevényen
 

A szerződött támogatás összege:  53.707.152  Ft
 

A projekt tartalmának részletes bemutatása: Petőfi út, amely gyűjtőút, kétirányú forgalmat bonyolít, az Ady E. utcáig burkolattal van ellátva, ennek folytatása a cél 445 méteren. A tervezett fejlesztés: A felújítandó út szélessége 4,0 m hossza 38,0 m. Erre a szakaszra a meglévő aszfalt felmarása után 5,0 cm AC-11 j aszfaltréteget kell teríteni. A 0+038 – 0+115 km sz. közötti szakaszra meglévő megrongálódott zúzottkő útalapra 5,0 cm FZKA 0/222 zúzottkő útalap profilozását kell levégezni majd 5,0 cm AC-11 j aszfaltréteget kell teríteni 4,0 m szélességben. 0+115 – 0+445 km sz között a meglévő földútnál a szakasz teljes hosszában 4,3 m szélességben 25,0 cm vastagságban tükörkészítést kell végezni tömörítéssel. Erre kerül 25,0 cm vtg.-ben 0/63 zúzottkő útalap tömörítéssel, majd erre az útalapra 5,0 cm FZKA 0/222 zúzottkő útalap profilozását kell levégezni majd 5,0 cm AC-11 j aszfaltréteget kell teríteni 4,0 m szélességben. Ezzel a szerkezet építésével tudjuk biztosítani az út jó minőségű felújítását és a balesetmentes közlekedést. Az út végén a terv szerint kell kialakítani az út csatlakozást.  Az utak felújítása után a környéken élők és munkába járók életkörülményeinek jelentős mértékű javulása várható. Az útalap és a földút 0,407 kilométer burkolattal történő kiépítésével Szelevény jelenlegi 62,146 %-os burkolt útjainak hossza 63,247 %-ra javul.
 

A projekt tervezett befejezési dátum: 2024.10.31.
 

A projektről további információ a https://www.szeleveny.hu/ oldalon olvashatnak.
 

További információ kérhető:

Kerekesné dr. Holló Helga
polgármester
Szelevény Községi Önkormányzat
5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 4.
Tel: +36-56/329-001
E-mail: polgarmester@szeleveny.hu


Sajtóközlemény
Szelevény Községi Önkormányzat  TOP Plusz 3.3.1-21-2022-000013
Projekt kezdés
2022.08.01

Lead:

A fejlesztés eredményeként a Szelevény településen található meglévő 25 férőhelyes Hétszínvirág Óvoda eszközparkjának korszerűsítése, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eszközök beszerzése valósulhat meg a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató által jóváhagyott támogatói szerződésben foglaltak szerint.

A vissza nem térítendő európai uniós támogatás összege: 30,18 millió forint

A támogatási szerződés és a projekt költségvetése alapján az elkészített ütemtervben foglaltak szerint 2022.08.25. napon megtörténnek az ajánlatbekérések a beszerezni kívánt gyermeknevelést támogató eszközök beszerzése kapcsán mely tartalmaz játékbeszerzést, bútorok és háztartási gépek beszerzését, akadálymentes honlap elkészítését, és informatikai eszközök vásárlását. Az óvoda szabályszerű és a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében folyamatosan fejleszti lehetőségeihez mérten az eszközparkját. A projekt keretében több típusú eszköz is beszerzésre kerül: bútorok, terápiás eszközök, fejlesztő játékok, kültéri játékok, építő játékok, technikai eszközök, sportszerek, informatikai eszközök, gyermekgondozást elősegítő eszközök, melyek önerőből nem valósulhatnának meg. A beszerzésre kerülő valamennyi eszköz modern, jelen óvodai nevelést maximálisan kiszolgáló, biztonságos, minden vonatkozó előírásnak, követelménynek megfelel. Ennek eredményeként a Szelevényi Hétszínvirág Óvoda magasabb színvonalú fejlesztő eszközök használatával tudja gyermeknevelést célzó óvodai nevelési feladatát ellátni.

A projektről bővebb információt Kerekesné dr. Holló Helga polgármestertől kérhetnek az érdeklődők.

Cím: 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 4.

Telefonszám: 56/329-001

polgarmester@szeleveny.hu

Kedvezményezett neve: Szelevény Községi Önkormányzat
Projekt címe: A szelevényi Hétszínvirág Óvoda gyermeknevelést támogató fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 30.177.374 Ft.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezésének dátuma: 2022.12.31
A projekt azonosító száma: TOP PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00013


Sajtóközlemény
Szelevény Községi Önkormányzat  TOP Plusz 3.3.1-21-2022-000013
Projekt zárása
2022.12.31.

Lead:

A fejlesztés eredményeként a Szelevény településen található meglévő 25 férőhelyes Hétszínvirág Óvoda eszközparkjának korszerűsítése, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eszközök beszerzése valósult meg a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató által jóváhagyott támogatói szerződésben foglaltak szerint.

A vissza nem térítendő európai uniós támogatás összege: 30,18 millió forint

A támogatási szerződés és a projekt költségvetése alapján megtörténtek a beszerzések a gyermeknevelést támogató eszközök beszerzése, mely tartalmaz játékbeszerzést, bútorok és háztartási gépek beszerzését, akadálymentes honlap elkészítését, és informatikai eszközök vásárlását. Az óvoda szabályszerű és a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében folyamatosan fejleszti lehetőségeihez mérten az eszközparkját. A projekt keretében több típusú eszköz is beszerzésre került: bútorok, terápiás eszközök, fejlesztő játékok, kültéri játékok, építő játékok, technikai eszközök, sportszerek, informatikai eszközök, gyermekgondozást elősegítő eszközök, melyek önerőből nem valósulhattak volna meg. A beszerzésre került valamennyi eszköz modern, jelen óvodai nevelést maximálisan kiszolgáló, biztonságos, minden vonatkozó előírásnak, követelménynek megfelel. Ennek eredményeként a Szelevényi Hétszínvirág Óvoda magasabb színvonalú fejlesztő eszközök használatával tudja gyermeknevelést célzó óvodai nevelési feladatát ellátni.

A projektről bővebb információt a projekt keretében elkészült https://szelevenyiovoda.hu/ honlapon találhatnak az érdeklődők.

További információ kérhető:

Kerekesné dr. Holló Helga
Polgármester

5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 4.

Telefonszám: 56/329-001

polgarmester@szeleveny.hu

Kedvezményezett neve: Szelevény Községi Önkormányzat
Projekt címe: A szelevényi Hétszínvirág Óvoda gyermeknevelést támogató fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 30.177.374 Ft.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezésének dátuma: 2022.12.31
A projekt azonosító száma: TOP PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00013