Rendeletek

Rendeletek - 2023
20/2023.(XI.14.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2023.(X.24.)_ÖR_A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

18/2023.(X.04.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2023.(IX.07.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2023.(V.23.)_ÖR_Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 6/2004. (II. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
15/2023.(V.23.)_ÖR_ Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2023. (III. 9.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
14/2023.(V.23.)_ÖR_ Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
13/2023.(V.23.)_ÖR_ Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

12/2023.(III.09.)_ÖR_A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2023.(III.09.)_ÖR_A felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2023.(III.09.)_ÖR_A szociális szolgáltatásokról szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2023.(III.09.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8/2023.(III.09.)_ÖR_A köztisztviselők juttatásairól szóló 10/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2023.(III.09.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

6/2023.(II.09.)_ÖR_a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

5/2023.(II.09.)_ÖR_a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetmény alapjáról

4/2023.(II.09.)_ÖR_a temetőről és a temetkezésről szóló 13/2022 (X.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

3/2023.(I.12.)_ÖR_ a felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2021. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2023.(I.12.)_ÖR_ a szociális szolgáltatásokról szóló 1/2020 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2023.(I.12.)_ÖR_ a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007.(VII.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Rendeletek - 2022
19/2022.(XII.13.)_ÖR_A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 11/2021. (XI. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
18/2022.(XII.13.)_ÖR_ Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2022.(XI.22.)_ÖR_A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 14/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2022.(XI.22.)_ÖR_ A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007.(VII.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
15/2022.(XI.15.)_ÖR_A Helyi Építési Szabályzatról
14/2022.(X.18.)_ÖR_A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
13/2022.(X.18.)_ÖR_A temetőről és a temetkezésről
12/2022.(X.18.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2022.(VII.26.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének Szelevény község településképének védelméről szóló 11/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
10/2022.(VII.26.)_ÖR_A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 11/2021. (XI. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9/2022.(VI.16.)_ÖR_ A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 13/2021 (XI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
8/2022.(VI.16.)_ÖR_ A felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2021 (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
7/2022.(V.31.)_ÖR_A helyi iparűzési adóról szóló 3/2015(IV.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
6/2022.(V.31.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
5/2022.(V.31.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének módosításáról
4/2022.(III.31.)_ÖR_A köztisztviselők juttatásairól szóló 10_2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2022.(III.03.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről
1/2022.(II.17.)_ÖR_a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetmény alapjáról
2/2022.(II.17.)_ÖR_a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról
Rendeletek - 2021
16/2021.(XII.21.)_ÖR_Szelevény község településképének védelméről szóló 11/2017. (XI.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
13/2021. (XI. 30.) ÖR a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
14/2021. (XI. 30.) ÖR az avar és növényi hulladék égetéséről
15/2021. (XI. 30.) ÖR A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 11/2021. (XI. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
10/2021. (XI. 18.)_ÖR_A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007.(VII.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
11/2021. (XI. 18.)_ÖR_A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról
12/2021. (XI. 18.)_ÖR_A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
8/2021.(X.26.)_ÖR_A felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2021.(III.30.) ÖR módosításáról
9/2021.(X.26.)_ÖR_A szociális szolgáltatásokró szóló 1/2021.(I.31.) ÖR módosításáról
7/2021.(VI.08.)_ÖR_A települési támogatásról szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2021.(V.28.)_ Szelevény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6/2021.(V.28.)_ Szelevény Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
4/2021.(III.30.)_ÖR_A felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról
3/2021.(II.25.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
1/2021.(II.16.)_ÖR_a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetmény alapjáról
2/2021.(II.16.)_ÖR_a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról
Rendeletek - 2020
10/2020.(XI.05.)_ÖR_A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
9/2020.(VIII.18.)_Szelevény KÖ vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013.(III.13.) sz. ÖR módosításáról
1/2020.(I.31.)_ÖR_A szociális szolgáltatásokról
2/2020.(I.31.)_ÖR_SZMSZ módosításáról
3/2020.(II.14.)_ÖR_Szelevény Községi Önk. 2020. évi költségvetéséről
4/2020.(II.14.)_ÖR_A 2020.évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Kttv. napjáról
5/2020.(III.30.)_ÖR_A felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szoc.ell. térítési díjainak megállap.
6/2020.(IV.25.)_ÖR_...háztartási szennyvíz begyűjtésésére von. közszolg. szóló módosítás
7/2020.(VII.16.)_ÖR_Szelevény KÖ 2019. évi zárszámadásáról
8/2020.(VII.16.)_ÖR_Szelevény KÖ 2019. évi ktgv. sz. 2_2019.(II.21.) ÖR módosításáról
Rendeletek - 2019
1/2019.(I.18.)_ÖR_ A kegyeleti eljárásról
2/2019.(II.21.)_ÖR_2019. évi költségvetésről
3/2019.(II.21.)_ÖR_közterület eltérő használatának rendjéről
4/2019.(II.21.)_ÖR_kttv. 2019. évi illetmény alapjáról
5/2019.(II.21.)_ÖR_egyes szoc. ellátási formákról
6/2019.(III.26.)_ÖR_Vásár és piactartás rendjéről
7/2019.(III.26.)_ÖR_a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról
8/2019.(V.25.)_ÖR_2018. évi ktgvetés módosításáról
9/2019.(V.25.)_ÖR_2018. évi zárszámadás
10/2019.(VI.28.)_ÖR_A köztisztviselők juttatásairól
11/2019.(VIII.31.)_ÖR_A helyi közművelődésről
12/2019.(VIII.31.)_ÖR_SZMSZ módosításáról
13/2019.(IX.19.)_ÖR_SZMSZ módosításáról
14/2019.(IX.24.)_ÖR_SZMSZ módosítása
15/2019.(X.03.)_ÖR_A felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról
16/2019.(X.24.)_ÖR_SZMSZ módosításáról
17/2019.(X.25.)_ÖR_Szelevény KÖ vagyonáról_módosítás
18/2019.(XI.22.)_ÖR_temetőről és temetkezésről
19/2019.(XI.22.)_ÖR_magánszemély kommunális adójáról
20/2019.(XI.21.)_ÖR_szoc. célú tüzelőanyag támogatásról
Rendeletek - 2018
1/2018.(II.15.) ÖR - Szelevény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
1/2018.(II.15.)_Szelevény KÖ 2018. évi ktg.vetéséről
2/2018.(V.30.)_ÖR_2017.évi ktg.vet. rendelet módosításáról
3/2018.(V.30.)_ÖR_Rendelet_2017.évi zárszámadásról
4/2018.(V.30.)_ÖR_Rendelet_települési támogatásról
5/2018.(XI.28.)_a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabály
6/2018.(XI.27.)_ÖR_települési támogatásról
7/2018.(XII.14.)_a Szelevény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1_2018.(II.15.) önkormányzati rend módos
Rendeletek - 2017
4/2017.(IV.17.)_A partnerségi egyeztetés szabályairól
1/2017.(I.11.)_ÖR_az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
2/2017.(II.17.)_ÖR_Szelevény Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
5/2017.(V.31.)_ÖR_Szelevény Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról
6/2017.(V.31.)_ÖR_a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az ön
9/2017.(X.17.)_ÖR_a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számára
10/2017.(X.17.)_ÖR_a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
11/2017.(XI.10)_ÖR_Szelevény Község településképének védelméről
Rendeletek - 2016
1/2016.(II.19.)_ÖR_Szelevény KÖ 2016. évi ktgvet.rendelete
2/2016.(II.19.)_ÖR_Nem közművel gyűjtött házt.szennyvíz begyűjtéréséről von. közszolg.
3/2016.(IV.15.)_ÖR_Szelevény Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
4/2016.(IV.15.)_ÖR_a képviselő – testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 92007.(VII.06.) rendeletének módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 132012.(IX.18.) számú önkormányzati rendel
5/2016.(VI.16.)_ÖR_a Helyi Építési Szabályzatról szóló 72009.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2016.(X.28.)_ÖR_A SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
Rendeletek - 2015
4/2015.(IV.10.)_ÖR_magánszemélyek kommunális adójáról
3/2015.(IV.10)_ÖR_a helyi iparűzési adóról
1/2015.(II.14.)_ÖR_Szelevény Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
2/2015.(II.28)_ÖR_a települési támogatásról
4/2015.(IV.10.)_ÖR_magánszemélek kommnális adójáról
6/2015.(IV.27.)_ÖR_Szelevény Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról
7/2015.(IV.27)_ÖR_az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályokról
12/2015.(X.29.)_ÖR_a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
Rendeletek - 2014
1/2014.(II.20.)_ÖR_Szelevény Község Önkormányzat 2014. évi lötségvetéséről
2/2014.(V.09.)_ÖR_Szelevény Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
7/2014.(XI.14.)_ÖR_a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltozására irányuló kezdeményezésről és házszám-megállapítás szabályairól
Rendeletek - 2013
1/2013.(III.13.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetés
3/2013.(III.12.)_ÖR_az egyes szociális ellátási formákról szóló 10/2011.(XII.01.) rendeletének módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalásáról
2/2013.(III.13.)_ÖR_Szelevény Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
8/2013.(XII.06.)_ÖR_SZELEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 82013. ( XII. 06 .) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
Rendeletek - 2012
2/2012.(III.09)_ÖR_a közüzemi vízműből szolg. ivóvízért, ill. a csatornamű haszn. fizetendő hatósági díjak megállapításáról és a díjalka. feltételeiről szóló 7/2002.(V.23.) és az azt módosító 9/2011.(XI.30.) rend. hatályon kívül helyezéséről
4/2012.(III.12.)_ÖR_a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007(VII.06.)rendeletének módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalásáról
5/2012.(IV.27.)_ÖR_a községi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) számú rendelete módosításáról
6/2012.(IV.26.)_ÖR_a 2011. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
7/2012.(IV.27.)_ÖR_a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007(VII.06.) rendeletének módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalásáról
8/2012.(IV.27.)_ÖR_a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2004.(IV.28.) számú rendelet módosításáról
9/2012.(V.11.)_ÖR_a közterületek rendeltetésétől eltérő kereskedelmi igénybevételéről szóló 5/2010.(XII.14.) rendeletének módosításáról
10/2012.(VI.26.)_ÖR_a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2009.(XI.23.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
11/2012.(VI.26.)_ÖR_a helyi iparűzési adóról szóló 4/2004.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2012.(IX.18.)_ÖR_a községi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.09.) számú rendelete módosításáról
13/2012.(IX.18.)_ÖR_a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007.(VII.06.) rendeletének módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalásáról
Rendeletek - 2011
2/2011.(II.18.)_ÖR_'Tiszta udvar, rendes ház' és 'Legszebb kert' elismerő címek alapításáról
3/2011.(II.18.)_ÖR_az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2006.(II.06.) rendelet módosításáról
4/2011.(IV.12.)_ÖR_az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
7/2011.(IV.12.)_ÖR_az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2006.(II.06.) rendelet módosításáról
8/2011.(VI.21)_ÖR_a temetőről és a temetkezésről
9/2011.(XI.30,)_ÖR_a közüzemi vízműből szolg. ivóvízért, ill. a csatornamű haszn. fizetendő hatósági díjak megállapításáról és a díjalka. feltételeiről szóló 7/2002.(V.23.) számú rendelet módosításáról
10/2011.(XII.01.)_ÖR_az egyes szociális ellátási formákról
Rendeletek - 2010
2/2010.(IV.20.)_ÖR_a Szelevény Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.16.) számú rendelete módosításáról
4/2010.(XII.14.)_ÖR_a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007.(VII.6) rendelet módosításáról
5/2010.(XII.14.)_ÖR_a közterületek rendeltetéstől eltérő kereskedelmi célú igénybevételéről
6/2010.(XII.14.)_ÖR_a közüzemi vízműből szolg. ivóvízért, ill. a csatornamű haszn. fizetendő hatósági díjak megállapításáról és a díjalka. feltételeiről szóló 7/2002.(V.23.) számú rendelet módosításáról
7/2010.(XII.14.)_ÖR_a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2004.(IV.28.) számú rendelet módosításáról
8/2010.(XII.14)_ÖR_az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2006.(II.6.) rendelet módosításáról
Rendeletek - 2009
7/2009.(XI.23.)_ÖR_a Helyi Építési Szabályzatról