Önkormányzat

Polgármester: Kerekesné dr. Holló Helga
Jegyző: Dr. Mészáros Márta
 

Képviselők:

Székely Károly - alpolgármester

Balla Józsefné

Horváth Tiborné

Juhász László

Kecskés Józsefné

Kuti Gáborné

 
Pénzügyi Bizottság tagjai:

Elnök: Juhász László

Balla Józsefné

Kecskés Józsefné

Kuti Gáborné

   
Szociális Bizottság tagjai: Elnök: Juhász László
  Balla Józsefné
  Kecskés Józsefné
  Kuti Gáborné
  Váradi Józsefné - kültag

Az önkormányzat feladatait, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei:

  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról        
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
  • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
  • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  • 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok