Tanulmányi ösztöndíj

Az EFOP – 1.5.3.16 – 2017 – 0084 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban című pályázat keretében pénzeszközök átcsoportosításának jóváhagyása után lehetőség nyílik középiskolások és felsőfokú oktatási intézmény hallgatói részére ösztöndíj pályázat benyújtására. Ennek megvalósulása esetén a diákok ösztöndíjban részesülhetnek. A kapcsolódó pályázati kiírás megtalálható községünk honlapján illetve Szelevény Község Facebook oldalán.

Felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak tanulmányi ösztöndíja
Középiskolások tanulmányi ösztöndíja

Pályázati kiírások

Bejelentések fogadására szolgáló e-mail cím

Tisztelt Szelevényi Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Magyarország Kormánya a 191/2020 (V.8.) Korm. rendeletében az önkormányzat jegyzője részére kötelezővé tette az említett kormányrendelet 4.§ (1) bekezdésében meghatározott ügykörökben egy kizárólag ezen bejelentések fogadására szolgáló e-mail cím biztosítását 2020. május 18. napjától.

Ez az e-mail cím a: bejelentes@szeleveny.hu

A bejelentes@szeleveny.hu e-mail cím kizárólagosan  a vásár, piac, bevásárlóközpont engedélyezése; rendezvény engedélyezése; szálláshely engedélyezése; telephely engedélyezése; valamint üzleti tevékenység bejelentése/engedélyezése esetén használható az ügyfelek részére.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent felsorolt ügyeken kívüli, e-mail útján megvalósuló ügyintézés céljából szeleveny@szeleveny.hu címet használják.

Szelevény, 2020.05.15.

Czucziné Keresztes Anita jegyző
nevében és megbízásából

Dr. Mészáros Márta
aljegyző

Oldalak